เครื่องมืองานไฟฟ้า นั้นมีอุปกรณ์ช่างแบบไหนบ้าง

calibration

เครื่องมืองานไฟฟ้า เป็นเครื่องมือช่าง ที่เราควรมีไว้ติดบ้านเมื่อยามฉุกเฉิน ไฟดับ หรือไฟลัดวงเราก็จะสามารถทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราเองได้ไม่ต้องโทรเรียกช่างดังนั้นถ้ายามจำเป็นแล้วไม่มีเครื่องมือเหล่านี้รับรองว่า เราจะต้องหาคนมาซ่อมแซมนานเลย 

ดังนั้นเรามาดูก่อนเลยว่าเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้านั้นมีอุปกรณ์ช่างแบบไหนบ้าง เป็นเครื่องมือช่าง ที่เราควรมีไว้ติดบ้านเมื่อยามฉุกเฉิน ไฟดับ หรือไฟลัดวงเราก็จะสามารถทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราเองได้ไม่ต้องโทรเรียกช่างดังนั้นถ้ายามจำเป็นแล้วไม่มีเครื่องมือเหล่านี้รับรองว่า เราจะต้องหาคนมาซ่อมแซมนานเลย

เครื่องมือช่างสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า นั้นมีอุปกรณ์ช่างแบบไหนบ้าง

เครื่องมือช่างไฟฟ้าเบื้องต้นมีอะไรบ้าง และเราควรจะมีติดไว้และเริ่มต้นซ่อมแซมไฟฟ้าเล็กๆน้อยในบ้านด้วยตัวเองได้แล้วครับ อ้อเกือบลืมผมขอฝากเครื่องมือช่าง ที่เป็นเครื่องมือไฟฟ้าด้วย

ไขควงเช็คไฟฟ้า หรือ ไขควงลองไฟ (Test Lamp)

ไขควงเช็คไฟหรือ ไขควงลองไฟเป็นเครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่า ในจุดใดจุดหนึ่งของสายไฟ หรือจุดรวมสายไฟ หรือเต้ารับสวิตซ์นั้น มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไม่ ซึ่งในส่วนประกอบของไขควงเช็คไฟหรือ ไขควงลองไฟนี้มีหลอดไฟอยู่ภายในส่วนของด้ามแต่ผู้ผลิตจะออกแบบดีไซน์ให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน โดยมากจะออกแบบให้เป็นไขควงชนิดหัวแบนเล็ก 

คีมปากยาว คีมรวม คีมตัด

คีม คือ เครื่องมือที่ใช้ดัด ตัด งอ และปลอกสายไฟ ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้จะช่วยให้เข้าสายไฟไปยังจุดเข้าสายทุกจุดต่อภายในบ้านได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องใช้มือดัดโค้งหรืองอ สายไฟที่แข็ง และบางทีอาจแหลมคมอีกด้วย คีมเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในส่วนของคีมทั้ง 3 ประเภทนี้ จะต้องนำไปใช้งานให้เหมาะสม เช่น

เทปกาวพันสายไฟ

เทปกาวพันสายไฟ โดยมากจะมีลักษณะเป็นม้วน และทำด้วยวัสดุทีเป็นฉนวนกันไฟอย่างดี เช่น พีวีซี เรือยาง เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับพันสายไฟที่เป็นจุดต่อรวมสายไฟทังชนิดอ่อนและแข็ง หลังจากที่เราต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทปกาวพันสายไฟนี้ จะช่วยป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่วออกจากจุดรวมสายนั้น และสิ่งสำคัญที่ต้องพึงระวังคือ การพันเก็บสายไฟชนิดแข็ง ที่บางครั้งรอยตัดแหลมคม ของเส้นทองแดง อาจแทงทะลุเทปกาวพันสายไฟออกมาได้ ซึ่งเป็นอันตรายที่ต้องระมัดระวังรอบคอบเป็นอย่างมากเป็นเทปพันสายไฟเป็นเครื่องมือช่างไฟฟ้า ที่จะขาดไม่ได้เลยทีเดียว

ค้อน

ค้อนนี้ใช้สำหรับการตอกเดินสาย หรืออาจเป็นการใช้งานอย่างอื่น ทีเกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างไฟฟ้า ซึ่งไม่ใช่งานตอกยึดที่หนักมากจนเกินไป เช่น การติดตั้งตู้คอนโทรล เป็นต้น ซึ่งในจำนวนของค้อนสำหรับใช้งานไฟฟ้านี้ อาจมีมากมายหลายชนิด เช่น ค้อนหงอนทีทำด้วยเหล็กด้านหน้าเรียบ และหงอนด้านบนใช้   สาหรับงานถอนตะปู และคอนเหลี่ยมเล็กที่ใช้ตอกตะปูสายรัดในการเดินสายไฟนั้นเอง

คัตเตอร์หรือมีดชนิดที่มีฉนวนหุ้มปลอดภัย

คัตเตอร์และมีดปอกสายไฟนี้ จะต้องมีลักษณะทีเหมาะมือ ในการกรีดสายไฟชนิดต่าง ๆ เพื่อลอกเปลือกฉนวนนั้นออกจากเส้นลวดตัวนำ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องมีฉนวนหุ้มที่หนาเพื่อป้องกันอันตรายทีอาจจะเกิดขึ้นในขณะใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าได้

เหล็กนำศูนย์

ในการใช้งานของเหล็กน้าศูนย์นี้ จะใช้ในโอกาสที่ต้องการจะเดินสายไฟบนผนังคอนกรีต หรือใช้ในการนำร่องของรูตะปูหรือดอกสว่าน ในการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าบนผนังคอนกรีตนั้น

สว่านอเนกประสงค์ สามารถเจาะไม้ และ คอนกรีตได้

ตัวสว่านอเนกประสงค์นี้ โดยมากจะใช้ในงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นการติดตั้งตู้คอนโทรล โคมไฟ บล็อกไฟติดผนังต่างๆ ฯลฯ ส่วนงานที่ใช้ในการเดินสายไฟนั้นมีน้อยมาก ส่วนมากจะใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาในการเดินสายไฟบนผนังคอนกรีต ที่ผ่านการฉาบมานานหลายสิบปี จึงทำให้การตอกตะปูเกิดความเสี่ยงที่ปูนจะแตกร่อนออกมาเป็นแผ่นได้ง่ายนั้นเอง สว่านจึงเป็นเครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ยอดฮิต อีกชนิดหนึ่ง

สว่านขันสกรู

เครื่องมือช่างไฟฟ้าที่กำลังมาแรงคือเครื่องขันสกรูหรือไขควงไฟฟ้า โดยมากสว่านขันสกรูประเภทนี้ จะเป็นสว่านที่ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในจุดที่สายปลั๊กไฟเข้าไม่ถึง และสะดวกในการเคลื่อนย้าย อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถขันหรือถอนสกรูในการติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

มัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์นี้ จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการวัดกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากตู้ควบคุม เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนในการใช้ประโยชน์ในบ้านของเรานั้น ต่ำกว่า 220 โวลต์ หรือเกินกว่า 250 โวลต์หรือไม่เพราะบางครั้งอาจเกิดกระแสไฟฟ้าตก หรือลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เป็น Main ใหญ่เกิดการทริป หรือตัดกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นนั้นแล้ว มัลติมิเตอร์จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้าภายในบ้านได้อยู่แม่นยำ เพื่อจะได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอหม้อแปลงในชุมชนในกรณีที่เกิดปัญหาได้ทันท่วงที 

Next Post

เครื่องตัดหญ้าใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องตัดหญ้าไร้สายคืออะไรมีวิธีเลือกซื้ออย่างไร

หากพูดถึงเครื่องตัดหญ้าในยุคก่อน ๆ ผู้ที่เคยใช้งาน […]
เครื่องตัดหญ้าใช้แบตเตอรี่

Subscribe US Now