เลื่อยยนต์ตัดไม้ มีกี่ประเภท เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างไร

calibration

เลื่อยยนต์ตัดไม้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการตัดโค่นและแปรรูปไม้อย่างหยาบ ซึ่งเนื้อไม้ในประเทศไทยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์ไม้ โดยมีทั้งไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อเหนียว และไม้เนื้ออ่อน ซึ่งไม้บางชนิดจะมียางใต้เปลือกจำนวนมาก ทำให้เลื่อยยนต์ต้องใช้แรงเครื่องยนต์มากกว่าไม้ชนิดอื่น ดังนั้นเลื่อยยนต์แต่ละรุ่นจะมีระดับความเร็วและความแรงที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของไม้ที่ต้องการเลื่อย

เลื่อยยนต์มีกี่ประเภท

  1. เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือที่มีกฎหมายควบคุม ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการนำไปใช้ลักลอบตัดไม้ในป่าและใช้ในแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานและผู้อยู่บริเวณโดยรอบได้ ก่อนจะเลือกเลื่อยยนต์สักเครื่องจึงควรศึกษาการใช้งานให้ละเอียด
  2. เลื่อยยนต์ไฟฟ้า เป็นเลื่อยยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนคมเลื่อย เลื่อยยนต์ชนิดนี้จะมีเสียงการทำงานที่เบามาก แต่ทว่าความเร็วรอบสูงมีการสั่นสะเทือนน้อย และที่สำคัญคือไม่สร้างมลพิษทางเสียง เหมาะสำหรับการใช้งานในเขตชุมชนหรือพื้นที่ที่ห้ามใช้เสียง ทั้งนี้เลื่อยยนต์แบบใช้ไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  3. เลื่อยยนต์ที่ใช้ไฟบ้าน : จะต้องมีการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) 220 โวลต์ มอเตอร์ขับมักมีกำลังสูงให้รอบความเร็วสูง สามารถใช้ในการตัดและแปรรูปไม้ที่มีขนาดใหญ่และความแข็งได้ เหมาะสำหรับการใช้งานใกล้พื้นที่ไฟฟ้าเข้าถึง ไม่ควรต่อพ่วงสายไฟฟ้ายาวจนเกินไป เพราะจะทำให้เลื่อยยนต์ได้รับกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
  4. เลื่อยยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ : เป็นเลื่อยยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการพกพา เหมาะสำหรับตัดโค่นหรือตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่มีขนาดเล็กและแปรรูปไม้เนื้ออ่อนแผ่นบาง การทำงานของเลื่อยประเภทนี้ต้องอาศัยพลังงานจากแหล่งพลังงานสำรองหรือแบตเตอรี่เพื่อส่งต่อพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ระยะเวลาการใช้งานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่
  5. เป็นเลื่อยยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันในการขับเคลื่อนคมเลื่อย เลื่อยยนต์น้ำมันที่ได้รับความนิยมจะใช้น้ำมันเบนซินในการเป็นเชื้อเพลิงสันดาปภายในห้องเครื่อง ความโดดเด่นคือ ให้กำลังแรงบิดที่สูง สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อนหรือไม้ที่มียาง อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งานเพราะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่าเลื่อยยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ 

วิธีการเลือกเลื่อยยนต์

ในการแผ้วถางต้นไม้เพื่อเตรียมทำการเกษตรและการแปรรูปไม้จำเป็นต้องอาศัยเลื่อยยนต์ในการทุ่นแรง จึงต้องสำรวจความต้องการของตนเองก่อนว่าจะใช้เลื่อยยนต์เพื่อประโยชน์ด้านใด เพราะเลื่อยแต่ละประเภทนั้นมีรอบการหมุนของโซ่ที่ต่างกัน และเลื่อยยนต์บางรุ่นต้องมีการขออนุญาตครอบครองตามกฏหมายนั่นเอง 

  1. เลือกเลื่อยยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

บางครั้งต้นไม้ที่ต้องการตัดโค่น แผ้วถาง อาจมีลำต้นขนาดใหญ่และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลกระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือแม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ในเขตเมืองที่ไม่สามารถใช้เสียงดังในการตัดได้ ดังนั้น จึงมีการผลิตเลื่อยยนต์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสถานที่ที่ต่างกัน
2.  เลือกเลื่อยยนต์ที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง

เลือกเลื่อยยนต์ที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครองfreepik.com

เลื่อยยนต์เป็นเครื่องมือแปรรูปไม้ที่มีกฎหมาย กฎกระทรวงรองรับ ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2555 มีการระบุถึงเลื่อยโซ่ยนต์หรือเลื่อยยนต์ที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ตัวเครื่องเลื่อยยนต์มีขนาดกำลังไม่เกิน 1 แรงม้า หรือ 746 วัตต์ ในกรณีเป็นเลื่อยยนต์ไฟฟ้า
  • มีแผ่นบังคับโซ่หรือบาร์เลื่อยยาวไม่ถึง 12 นิ้ว

การกำหนดขนาดเลื่อยยนต์ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อควบคุมและป้องกันการใช้เลื่อยยนต์เพื่อลักลอบตัดและแปรรูปไม้ ซึ่งเลื่อยยนต์ที่อนุญาตให้ประชาชนครอบครองนั้นก็มีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้ในงานครัวเรือนและงานทำสวนทั่วไป ดังนั้น หากต้องการซื้อเลื่อยยนต์ที่ไม่ต้องขออนุญาตครอบครอง จะต้องเลือกเลื่อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกฎกระทรวงที่กล่าวมาในข้างต้น 

  1. ตรวจสอบรอบการหมุนของโซ่

รอบการหมุนของโซ่เลื่อยยนต์นั้น เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการเลื่อยไม้ จะสังเกตได้ว่ายิ่งมีรอบหมุนของโซ่ยิ่งสูงมากก็ยิ่งสามารถตัดไม้ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งรอยตัดยังมีความละเอียดเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการใช้แปรรูปแผ่นไม้หรือเลื่อยผ่าไม้ นอกจากนี้ยังสามารถตัดไม้ที่มียางได้ดีกว่าเลื่อยที่รอบหมุนโซ่ช้า 

แต่เลื่อยยนต์ที่มีรอบโซ่หมุนเร็วก็มักจะเปลืองน้ำมันเลี้ยงโซ่มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้การหมุนเร็วหรือช้าของโซ่ย่อมขึ้นอยู่กับรอบของเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์น้ำมัน หากมีรอบเพลาเครื่องที่สูง ก็มักจะขับเคลื่อนโซ่ได้เร็วด้วยเช่นกัน ผู้ที่จะใช้งานเลื่อยยนต์รอบเร็วสูงนี้จะต้องมือนิ่งและมีความชำนาญพอสมควร เพราะหากมือไม่นิ่งเลื่อยเบี่ยงออกเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้ไม้ที่ต้องการตัดเสียหายได้เนื่องจากคมเลื่อยกินไม้เร็วมากนั่นเอง

Next Post

เครื่องมืองานไฟฟ้า นั้นมีอุปกรณ์ช่างแบบไหนบ้าง

เครื่องมืองานไฟฟ้า เป็นเครื่องมือช่าง ที่เราควรมีไ […]
เครื่องมืองานไฟฟ้า

You May Like

Subscribe US Now